Vossepark 2.0

Nieuwbouw 65 grondgebonden woningen

Dit plan is het laatste grote nieuwbouwproject in Heerlen Oost!

Op de plek van de voormalige Molenberg-flats is door Grouwels Daelmans, VOC en Wonen Zuid een passende invulling gevonden.Ter stimulering van het eigen woningbezit zullen hier in totaal 65 betaalbare woningen worden gerealiseerd, met een differentiatie van 35 ééngezinswoningen en 30 patiowoningen. De eengezinswoningen zijn met name bedoeld voor de starters en de patio’s o.a. voor de 45-plussers en senioren uit de buurt.

De nieuwe wijk Vossepark 2.0 krijgt een moderne vriendelijke uitstraling en past als een puzzelstuk tussen het beschermd stadgezicht de wijk ‘Stuytwijk-Molenberg’ en het reeds gerealiseerde bouwplan ‘Vossepark’. Bij de inrichting van de nieuwe wijk wordt veel aandacht besteed aan de openbare ruimtes o.a. mooie groene zones. Zo ontstaat er een leefbare groene woonomgeving.

Start verkoop en of verhuur medio 2017.Locatie Aan de Nicolaas Beetsstraat te Heerlen.
Opdrachtgever Nicolaas B.V. Participanten: Grouwels Daelmans, V.O.C., Wonen Zuid Heerlen
Uitvoering Start 2017